H.E.A.L facilitator training program

Forside.png

1.august- 14- januar 2022.

Human Equine Alliances for Learning provides 
postgraduate level training for professionals seeking to incorporate Equine-Facilitated Psychotherapy & Learning (EFPL) into their therapeutic or teaching practice or program.

* This 5-month program prepares participants to 
facilitate horse activities for experiential psychotherapy 
or learning, helping clients increase relational ability, 
emotional well-being, self-awareness and empowerment.
 

Trykk på bilde for å lese mer om dette kurset.

Kursvirksomhet

Jeanette har et samarbeid med organisasjonen Hest og Helse (www.hestoghelse.no) om kurs, spesielt rettet mot bruk av hest innenfor rus / psykiatri / barnevern. Hun holder også workshops hvor fokus er å utvikle en relasjon til hesten som gir mulighet for gode samhandlings-opplevelser, kontakt og tillit.

 

Hun holder også foredrag om bruk av hest i psykoterapi / barnevern / rusomsorg, både på gården og rundt i inn og utland.


Priser på kurs avtales i hvert enkelt tilfelle. Bilitt gård er en gjestegård
og har fine rom og god mat og det gis spesialpris på full forpleining i forbindelse med kurs og workshop.

KURSENE ER TILPASSET SMITTEVERNREGLER MED ENEROM
OG GODE AVSTANDSMULIGHETER. 

Kurs på Bilitt gård i 2021

HEAL-  6 keys to Connection 25-27. juni

HEAL- 6 keys to connection 23-25. juli 

Hest i psykososialt arbeid 122-23. mai - OBS NY DATO!

Hest i psykososialt arbeid 1 28-29. august

Hest i psykososialt arbeid 2 12-13. juni FULLT

Hest i psykososialt arbeid 2 18-19. september

Kurs andre steder i landet 2021 kan lages på forespørsel.

Kurbeskrivelse hest i psykososialt arbeid 1

Deltakerne skal få en introduksjon i hesteassistert aktivitet/læring/behandling og lære hva som kreves av kompetanse relatert til forskjellige aktivitets/behandlingsmodeller. Generell viten om temaer knyttet til psykososiale vansker og psykiske lidelser. Etikk og hestevelferd skal belyses. Deltakerne skal få en forståelse for HMS i arbeidet med hest og mennesker. Noen praktiske øvelser vil bli introdusert.

Påmelding på Hest i psykososialt arbeid 1 og 2 gjøres direkte til www.hestoghelse.no

Kursbeskrivelse hest i psykososialt arbeid 2

Kurset passer for pedagoger, helse og sosialarbeidere som ønsker mer kunnskap om hesteassistert aktivitet og behandling. Gårdbrukere som ønsker å tilby hesterelaterte aktiviteter, "Inn på tunet" etc. samt ridelærere og ansatte ved ridesentre kan ha godt utbytte av kurset. Kurset går i dybden på temaer fra kurset Hest i psykososialt arbeid del 1. Det forutsettes derfor at man har tatt Hest i psykososialt arbeid del 1 (tidligere "hest i psykiatrien") for å ta dette kurset. Det er en fordel med hesteerfaring, men ikke et krav. På dette kurset skal deltakerne få veilede hverander i praktiske øvelser med hestene.

Kursbeskrivelse HEAL 6
keys to connection.

Et 3-dagers kurs i Equine-Facilitated psychotherapy and learning.
En workshop for veiledere, lærere, instruktører og alle andre som ønsker å oppleve arbeidet med de seks nøklene for gode relasjoner. Vi vil i denne workshopen komme tett innpå det kliniske arbeidet med hest og menneske.
HEAL modellen bygger på de seks nøkler til relasjoner, og fremmer selvbevissthet via kunnskap om nevropsykologi, mindfullness og hestekrefter! I denne omfattende, eksperimentelle workshopen vill vi øve på en metode for å raskt knytte bånd som er sterke og respektfulle, med sunne grenser. Jeanette Lysell er instruktør. på denne workshopen.

pris er 5000kr for kurset og 1500kr for full pensjon. påmelding på post@bilittgard.no Mob: 92095252

4_edited.jpg
1.jpg
2_edited.jpg
3_edited.png