top of page

Kursvirksomhet

Jeanette har et samarbeid med organisasjonen Hest og Helse (www.hestoghelse.no) om kurs, spesielt rettet mot bruk av hest innenfor rus / psykiatri / barnevern. Hun holder også workshops hvor fokus er å utvikle en relasjon til hesten som gir mulighet for gode samhandlings-opplevelser, kontakt og tillit.

 

Hun holder også foredrag om bruk av hest i psykoterapi / barnevern / rusomsorg, både på gården og rundt i inn og utland.


Priser på kurs avtales i hvert enkelt tilfelle. Bilitt gård er en gjestegård
og har fine rom og god mat og det gis spesialpris på full forpleining i forbindelse med kurs og workshop.

Kurs på Bilitt gård i 2024

HEAL- 6 keys to connection  5-7.  juli FULLT

HEST OG HELSEKURS på Bilitt gård

Hest i psykososialt arbeid 1 8-9. juni

Hest i psykososialt arbeid 2 10-11. august

Kan lage andre kurs/foredrag på bestilling.

 øvelse under kurs hvor deltakerne ligger på hesten og puster rolig sammen med hesten
Hesten står på en rød løper, en øvelse under kurs i hesteassistert psykoterapi
Kurbeskrivelse hest i psykososialt arbeid 1

Deltakerne skal få en introduksjon i hesteassistert aktivitet/læring/behandling og lære hva som kreves av kompetanse relatert til forskjellige aktivitets/behandlingsmodeller. Generell viten om temaer knyttet til psykososiale vansker og psykiske lidelser. Etikk og hestevelferd skal belyses. Deltakerne skal få en forståelse for HMS i arbeidet med hest og mennesker. Noen praktiske øvelser vil bli introdusert.

Påmelding på Hest i psykososialt arbeid 1 og 2 gjøres direkte til www.hestoghelse.no

Kursbeskrivelse hest i psykososialt arbeid 2

Kurset passer for pedagoger, helse og sosialarbeidere som ønsker mer kunnskap om hesteassistert aktivitet og behandling. Gårdbrukere som ønsker å tilby hesterelaterte aktiviteter, "Inn på tunet" etc. samt ridelærere og ansatte ved ridesentre kan ha godt utbytte av kurset. Kurset går i dybden på temaer fra kurset Hest i psykososialt arbeid del 1. Det forutsettes derfor at man har tatt Hest i psykososialt arbeid del 1 (tidligere "hest i psykiatrien") for å ta dette kurset. Det er en fordel med hesteerfaring, men ikke et krav. På dette kurset skal deltakerne få veilede hverander i praktiske øvelser med hestene.

Kursbeskrivelse HEAL 6
keys to connection.

Et 3-dagers kurs i Equine-Facilitated psychotherapy and learning.
En workshop for veiledere, lærere, instruktører og alle andre som ønsker å oppleve arbeidet med de seks nøklene for gode relasjoner. Vi vil i denne workshopen komme tett innpå det kliniske arbeidet med hest og menneske.
HEAL modellen bygger på de seks nøkler til relasjoner, og fremmer selvbevissthet via kunnskap om nevropsykologi, mindfullness og hestekrefter! I denne omfattende, eksperimentelle workshopen vill vi øve på en metode for å raskt knytte bånd som er sterke og respektfulle, med sunne grenser. Jeanette Lysell er instruktør. på denne workshopen.

pris er 5500kr for kurset og 1800kr for full pensjon. påmelding på post@bilittgard.no Mob: 92095252

Kursdeltakerne står ute og observerer hestene i rounpen, sol og fint vær
bilde fra uteområdet ved gjestehuset en fin og solfylt dag
Kursdeltaker og hest står sammen hvor kursdeltakeren lener seg mot hestens side og puster rolig
øvelse med hestene hvor man klistrer lapper med anatomiske benevnelser på hestene
Her kjører vi innhøy fra jordet med hest og vogn
bottom of page