Bilitt Gård

Elvestadveien 731 - 1827 Hobøl

Telefon: Jeanette 920 95 252 - Petter 926 39 903

  • Facebook Black Round
  • Twitter Black Round
  • Instagram Black Round

Kursvirksomhet

Jeanette har et samarbeid med organisasjonen Hest og Helse (www.hestoghelse.no)  om kurs, spesielt rettet mot bruk av hest innenfor rus/psykiatri/barnevern. Hun holder også workshops hvor fokus er å utvikle en relasjon til hesten som gir mulighet for gode samhandlings-opplevelser, kontakt og tillit.

 

Hun holder også foredrag om bruk av hest i psykoterapi/

barnevern/rusomsorg, både på gården og rundt i inn og utland. Priser på kurs avtales i hvert enkelt tilfelle.

Kurs på Bilitt gård i 2019:

HEAL-  6 keys to Connection 15-17 mars- FULL

HEAL- 6 keys to connection 29-31 mars- FULL

HEAL - 6 keys to connection 5-7 april- FULL

HEAL -6 keys to connection 4-6 oktober

HEAL Facilitator training program 5-11 mai 0g 22-28 september :https://humanequinealliance.com/efl-workshops-training/2019-ftp-norway/  

Hest i psykososialt arbeid 1 23-24. mars

Hest i psykososialt arbeid 2 14-15. september

Hestekurs med Stina herberg 28-30. juni

Kurs andre steder i landet 2019:

Norsk hestesenter Starum:

Hest i psykososialt arbeid 2 31 august-1. september

Olaåsen Gård i Harstad-:

 Hest i psykososialt arbeid 1. 8-9. juni. 

Hest i psykososialt arbeid 2.12-13. oktober

Ridesenteret i Rauland - Hest i psykososialt arbeid 1. 2-3. mars-FULL

 Lauvåsen Gård i Orkdal- Hest i psykososialt arbeid 1 1-2. juni. FULL

Høstrøen Gård på Røros HEAL 6 keys to connection 5-7. juli LEDIG 

Sjekk ut info om kursene  på Facebooksidene til Bilitt gård og Hest og helse.