Kursvirksomhet

Jeanette har et samarbeid med organisasjonen Hest og Helse (www.hestoghelse.no)  om kurs, spesielt rettet mot bruk av hest innenfor rus/psykiatri/barnevern. Hun holder også workshops hvor fokus er å utvikle en relasjon til hesten som gir mulighet for gode samhandlings-opplevelser, kontakt og tillit.

 

Hun holder også foredrag om bruk av hest i psykoterapi/

barnevern/rusomsorg, både på gården og rundt i inn og utland. Priser på kurs avtales i hvert enkelt tilfelle.

KURSENE ER TILPASSET SMITTEVRNREGLER MED ENEROM OG GODE AVTANDSMULIGHETER. 

Kurs på Bilitt gård i 2021

HEAL-  6 keys to Connection 25-27. juni

HEAL- 6 keys to connection 6-8. august 

Hest i psykososialt arbeid 1 10-11. april-FULLT

Hest i psykososialt arbeid 1 28-29. august

Hest i psykososialt arbeid 2 12-13. juni FULLT

Hest i psykososialt arbeid 2 18-19. september

Kurs andre steder i landet 2021 kan lages på forespørsel.

Sjekk ut info om kursene  på Facebooksidene til Bilitt gård og Hest og helse.

Bilitt Gård

Elvestadveien 731 - 1827 Hobøl mail: post@bilittgard.no

Telefon: Jeanette 920 95 252 - Petter 926 39 903

  • Facebook Black Round
  • Twitter Black Round
  • Instagram Black Round