top of page

Barnevern

Bilitt Gård  tilbyr utviklingsstøttende tiltak overfor ungdom som har ekstra sårbarhet og utfordringer. Fokus ligger på å styrke ungdommenes evne til å håndtere følelser og tanker som er vanskelige, slik at uhensiktsmessige mestringsstrategier kan avta og selvverd kan øke.

 

Gjennom arbeid med hestene og andre aktiviteter knyttet til gården får ungdommene oppleve samspill som både utfordrer og gir glede og mestring.

 

Vi jobber ressursorientert og fokuserer på hva ungdommene får til. Stabilisering og affektregulering støttes gjennom psykoedukasjon og spesielt utvalgte øvelser med hestene og gjennom vår egen regulering i møte med ungdommene.

 

Vi har stor fleksibilitet og kan tilpasse tiltakene etter behov hos den enkelte ungdom.

Her er tre av gårdens hester i en gruppe ute på beitet. Lille Turbo titter frem bak de to store hestene. Foto: Eline Dale Kjørven
bottom of page